ZWROTY I REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w danych kontaktowych.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, w terminie maksymalnie 14 dni.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na wskazany przez sprzedawcę adres.